Boka lokal

Samtliga bostadsrättsföreningar i området Farstadal är medlemmar i Farstadals Samfällighetsförening. Bostadsrättsföreningarna är: Farsta Backe, Arenan, Berså, Siena, Lilium och Sailor. Samfällighetsföreningen har en gemensamhetsanläggning, kallad ”Villan”, med en  mötes- och festlokal, två övernattningsrum (”Spisa Ribb” och ”Siljablå”) och bastu.

Bokning av villan
Som medlem i bostadsrättsföreningen Arenan kan du boka rum och/eller möteslokal. För att göra en bokning behöver du ett lösenord som du får av styrelsen i Arenan.

Villan ligger på Publikvägen 16. För aktuell information om Villan och bokning, gå in på villanfarstadal.se

Bastun
Bokning av bastun kan göras via Farstadals Samfällighetsförening på deras hemsida (https://www.villanfarstadal.se/). Vid bokning uppge första bokstaven i föreningen (A=Arenan) samt de 3 siffrorna längst upp på utsidan av din lägenhetsdörr. Nyckel till bastu och skåp kvitteras ut mot en deposition på 300 kr, hos någon av villanvärdarna. Ditt bastubesök betalas i bastun (pengar läggs i vårt kassaskrin eller Swishas). Varje person som deltar i bastubadet betalar 30 kronor.

Parkering
Observera att det inte finns någon gästparkering i omedelbar närhet till Villan. Gästparkering finns på Publikvägen närmare Idrottsvägen.

Styrelsen för gemensamhetslokalen har rätt att tillfälligt eller permanent neka personer att hyra lokaler om de brutit mot reglerna. Skador på fastigheten eller inventarier ska ersättas av medlemmen som hyrt lokalen eller rummet.