Hållbarhet

Föreningen strävar efter att vara klimatpositiv och vill göra skillnad med sitt hållbarhetsarbete.  Vi jobbar för en låg energiförbrukning och har installerat solceller på  båda taken som beräknas producera ca 48 000 kWh/år. För att optimera värmeförbrukningen har föreningen installerat rumsgivare som effektbegränsar uppvärmningen av husen. All belysning  är utbytt till led- belysning.

Gräset mellan Villan och lekparken kommer inte att klippas för att gynna pollination, för en biologisk hållbar miljö.