Stadgar o Styrelse

ARENANS STYRELSE FRÅN 2021-05-27

Margaretha Gutner ordförande Rekordvägen 1
Annela Börjesson Sekreterare Rekordvägen 3
Christer Skedå Drift och energi + mark + nycklar Rekordvägen 3
Rune Eriksson fastighetsfrågor & nycklar Rekordvägen 1
Per Schierman Suppleant, samfälligheten Rekordvägen 1
Linda Höglund Suppleant, parkeringsfrågor Rekordvägen 1

Kontakt: arenanbrf@gmail.com

Stadgar Arenan 2018-11-28 Bolagsverket