Till Mäklaren

Överlåtelsehandlingar och liknande handlingar kan läggas in direkt på Portalen hos HSB, vår ekonomiska förvaltare.

Detta förenklar handläggningen då handlingarna inte behöver skickas per post.
Föreningen godkänner sedan den nya medlemmen direkt i Portalen.
Vänligen kontakta HSB:s Servicecenter på tel 010-442 13 00 för information hur mäklarfirmor/mäklare går till väga för att anslutas till HSB Portalen.