Valberedning

ARENANS VALBEREDNING FRÅN 2020-06-16

Helène Wikberg Rekordvägen 1

En riktigt bra bostadsrättsförening bygger på aktiva medlemmar – vi äger vår bostad och ansvarar gemensamt för våra fastigheter. Vill du engagera dig mer i föreningens arbete, hör gärna av dig till valberedningen eller till styrelsen. 

arenanbrf@gmail.com