Viktiga kontakter

HSB är föreningens administrativa och tekniska förvaltare:
HSB Stockholm, 112 84 Stockholm

HSB Servicecenter: 010-442 11 00, service.stockholm@hsb.se 
HSB Jour: 08-695 00 00

Nacka Hiss sköter våra hissar:

Nacka Hisservice AB, 020-418 000 eller fel@nackahiss.se

Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring hos Folksam
0771-950 950

Bredband, TV och telefoni  hos Telia
Felanmälan: 90 200
Föreningens fakturaadress:
Brf Arenan
Ref 99-2880-000   FE 391
838  73 Frösön            I pdf-format även till faktura.stockholm@hsb.se
alternativt EDI-faktura